Wskazówka

W razie potrzeby edytuj tabele, powiększając pola do wpisywania treści.

Instrukcja

Krok 1. W pierwszej kolumnie Tabeli 1 wypisz swoje doświadczenie w poszczególnych obszarach.

Krok 2. Zastanów się i wypisz, jakie kompetencje zdobyłeś/aś dzięki poszczególnych doświadczeniom. Umieść je w drugiej kolumnie.

Wskazówka

Użyj czasowników, aby precyzyjnie opisać kompetencje, które umiesz wykonać. Wpisuj konkretne kompetencje, a nie całe kategorie (np. wpisz konkretne umiejętności z wykorzystaniem czasowników: „zarządza zespołem”, „rozwiązuje konflikty” itp.).Możesz dodać dowolną liczbę kompetencji. Jeśli jest ich bardzo dużo, dodaj tylko najważniejsze –zwłaszcza te dotyczące branży, w której chcesz się rozwijać lub przydatne w pracy, o którą obecnie się starasz. Pamiętaj! Sformułowania powinny być jednoznaczne i zrozumiałe dla innych –unikaj skrótów myślowych, nadmiernych uogólnień, a jeśli jest to zasadne, użyj mniej specjalistycznego słownictwa.

Krok 3. Zastanów się, jak możesz udowodnić posiadanie wskazanych kompetencji, a potem wypełnij puste pole w trzeciej kolumnie.

Wskazówka

Mogą to dowody materialne (dyplom, certyfikat, uprawnienia, dokumentacja z wykonywanej pracy, nagranie jakiejś czynności, zdjęcia prac, referencje), jak i niematerialne (opis konkretnej sytuacji lub doświadczenia, w której wykazałeś się daną kompetencją).

Pobierz i wypełnij formularz.
Pod nim znajdziesz przykład wypełnionej tabelki dla fikcyjnej postaci.
Pobierz Identyfikowanie kompetencji

Tabela 1. PORTFOLIO

Doświadczenie – krok 1 Kompetencja – krok 2 Dowód – krok 3 Komentarz
Spisz swoje doświadczenia w poszczególnych obszarach: szkoły, do których chodziłeś/aś, stanowiska, na których pracowałeś/aś oraz wszelkie inne aktywności i sytuacje, w których wykorzystywałeś/aś to, co umiesz lub nabywałeś/aś nowe kompetencje. Zastanów się, jakie kompetencje zdobyłeś/aś dzięki poszczególnych doświadczeniom. Użyj czasowników, aby precyzyjnie opisać kompetencje poprzez czynności, które umiesz wykonać. Wpisuj konkretne kompetencje, a nie całe kategorie. Jaki masz dowód na potwierdzenie danej kompetencji?Mogą to być zarówno dowody materialne (dyplom, certyfikat, uprawnienia, dokumentacja z wykonywanej pracy, nagranie jakiejś czynności, zdjęcia prac, referencje), jak i niematerialne (opis konkretnej sytuacji lub doświadczenia, w której wykazałeś się daną kompetencją). Wypełnienie tej kolumny nie jest obowiązkowe.
Jest to miejsce przeznaczone na dodatkowe informacje dotyczące doświadczeń, kompetencji i dowodów.

WYKSZTAŁCENIE

Wpisz daty, szkoły/uczelnie, do których uczęszczałaś/eś oraz specjalizacje/profil klasy/kierunek studiów (jeśli ma to zastosowanie). Zastanów się, jakie kompetencje na tym etapie edukacji zdobyłeś/aś. W trzeciej kolumnie wpisz wszystkie dowody świadczące o posiadaniu tych kompetencji.

Katarzyna (35 lat) przeprowadza się z Częstochowy do Warszawy i ubiega o pracę jako Senior Manager w agencji reklamowej obsługującej start-upy. W tabeli spisała doświadczenia, kompetencje i dowody, które uważa za istotne z punktu widzenia nowej pracy.

Doświadczenie Kompetencja Dowód Komentarz
ukończenie studiów licencjackich z filologii polskiej – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie (2005-2008) zna zasady poprawnej polszczyzny

redaguje teksty przeznaczone dla różnych grup odbiorców

dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem
trzy różne fragmenty napisanych przez nią tekstów (z pracy dyplomowej, artykułu złożonego na konferencję studencką i raportu z badania przeprowadzonego przez koło naukowe)

raport z badania przeprowadzonego przez koło naukowe, który redagowała

Przedstawiam fragmenty tego samego raportu na temat badania (dotyczyło ulubionych przez studentów miejsc uczenia się na naszym uniwersytecie) jako dowód posiadania dwóch kompetencji. Moje nazwisko jest w stopce redakcyjnej. Jestem także autorką trzeciego rozdziału raportu, z którego zamieszczam jedną stronę. Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie uniwersytetu (link: www.uniwersytet.pl).

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wpisz daty, miejsca pracy oraz stanowiska. Przypomnij sobie, czym zajmowałeś/aś się na danym stanowisku: co należało do Twoich obowiązków oraz jakiej wymagało to wiedzy i umiejętności. W trzeciej kolumnie wpisz wszystkie dowody świadczące o posiadaniu tych kompetencji.

Doświadczenie Kompetencja Dowód Komentarz
praca w trzech agencjach reklamowych w latach 2007- 2020 (szczegóły w CV) planuje i prowadzi kampanie reklamowe

zarządza niewielkim zespołem (4-osobowym)

opisy trzech wybranych kampanii reklamowych (po jednym z każdej firmy) wraz ze screenshotami i zdjęciami

W kwietniu 2017 r. awansowałam na stanowisko Project Managera. Wiązało się to z kierowaniem 4-osobowym zespołem. Wyznaczałam cele zespołu, rozdzielałam obowiązki, oceniałam wyniki pracy, rozwiązywałam konflikty między ludźmi. Przyjęłam strategię, że każda osoba w zespole (włącznie ze mną) ma jeden projekt, który prowadzi, a pozostali ją wspomagają. Zespół przyczynił się m.in. do sukcesu ogólnopolskiej kampanii firmy Sun Tan.

Najchętniej dałabym także projekty kampanii, ale każdy z nich jest własnością firmy lub klienta. Jednak o każdym mogę opowiedzieć.

KURSY, SZKOLENIA I UPRAWNIENIA

Wpisz nazwę kursu/szkolenia i datę jego odbycia. Zastanów się, jakie kompetencje podczas niego zdobyłeś/aś. W trzeciej kolumnie wpisz wszystkie dowody świadczące o posiadaniu tych kompetencji.

Doświadczenie Kompetencja Dowód Komentarz
ukończenie szkolenia “Copywriting sprzedażowy” (2013) dobiera komunikat reklamowy do grupy docelowej

prezentuje produkt za pomocą różnej długości tekstów

zaświadczenie o odbyciu szkolenia

próbki tekstów przygotowanych w trakcie szkolenia oraz w późniejszej pracy zawodowej

Przedstawiam zaświadczenie o odbyciu szkolenia jako dowód na posiadanie wszystkich wymienionych kompetencji

HOBBY I DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Nazwij dane doświadczenie (hobby, zainteresowania, działalność w organizacji społecznej, klubie sportowym, partii politycznej). Zastanów się, jakie kompetencji zdobyłeś/aś dzięki temu doświadczeniu. W trzeciej kolumnie wpisz wszystkie dowody świadczące o posiadaniu tych kompetencji.

Doświadczenie Kompetencja Dowód Komentarz
wolontariat w schronisku dla zwierząt w Kielcach (2010-2012) organizuje i prowadzi kampanie w internecie – zbiórki pieniędzy (Facebook, zrzutka.pl) trzy projekty ogłoszeń zbiórek z różnych lat (na schronisko, na karmę dla psów i kotów oraz na leki dla zwierząt)

referencje kierowniczki schroniska, odnoszące się do postawy i kompetencji Katarzyny, oraz wyników finansowych zbiórek

Przy organizacji pierwszej zbiórki – na schronisko – asystowałam kierowniczce. Przygotowałam draft ogłoszenia, który ona poprawiła. Jednak pozostałe projekty są już w pełni mojego autorstwa – szefowa je tylko aprobowała.

DOŚWIADCZENIA Z ŻYCIA

Nazwij dane doświadczenie lub sytuację życiową, dzięki której mogłeś/aś się czegoś nauczyć, a które nie pasujądo żadnego z powyższych pól. Zdobywamy kompetencje nie tylko podczas edukacji czy doświadczeń zawodowych, ale również podczas różnych sytuacji, w których się znajdujemy w trakcie naszego życia. Mogą to być np. opieka nad członkiem rodziny, budowa domu, rozliczanie domowych finansów, organizacja podróży dla siebie i znajomych itp. Zastanów się, jakie kompetencji zdobyłeś/aś dzięki temu doświadczeniu. W trzeciej kolumnie wpisz wszystkie dowody świadczące o posiadaniu tych kompetencji.

Doświadczenie Kompetencja Dowód Komentarz
opieka nad dwójką młodszego rodzeństwa przedstawianie skomplikowanych koncepcji językiem zrozumiałym dla laików Moje rodzeństwo jest ode mnie młodsze odpowiednio o dziesięć i dwanaście lat. Przez lata tłumaczyłam im różne kwestie (od historycznych i kulturowych po związane z bezpieczeństwem w Internecie) w taki sposób, aby chcieli o tym słychać i rozumieli powody, dla których należy się zachować w odpowiedni sposób. Tego dowodu chyba nie zamieszczę w portfolio, ale warto pamiętać o tym argumencie na wypadek rozmowy kwalifikacyjnej. Może mnie wyróżnić wśród innych kandydatów.

JĘZYKI OBCE

Dodaj języki obce, które znasz. Określ, na jakim poziomie znasz każdy z nich (może to być poziom według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – od A1 do C2 lub podział na poziom podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany). W trzeciej kolumnie wpisz wszystkie dowody świadczące o posiadaniu kompetencji językowych – certyfikat, praca zagranicą, studia w obcym języku.

Doświadczenie Kompetencja Dowód Komentarz
nauka w szkole średniej i na uniwersytecie, wyjazd do Anglii na 8 miesięcy

nauka na uniwersytecie

posługuje się językiem angielskim na poziomie C1

posługuje się językiem niemieckim na poziomie B1

certyfikat Cambridge Advanced English

fragmenty dwóch tekstów reklamowych, przygotowanych przez Katarzynę

Znajomość języka angielskiego wykorzystałam w czasie rocznej pracy w Anglii (hrabstwo Oxfordshire)

DOŚWIADCZENIA Z ŻYCIA

Wskazówka

W razie potrzeby edytuj tabele, aby dodać więcej wierszy lub kopiuj je, jeśli planujesz więcej celów.

Instrukcja

Krok 1. Jaki jest Twój cel? Kiedy chcesz go osiągnąć?

Wskazówka

Może to być zarówno cel związany z rozwojem edukacyjnym, jak i zawodowym (lub z jednym i drugim jednocześnie).Odpowiedz sobie na pytania: Ile czasu daję sobie na realizację wybranego celu? Jeśli cel zostanie osiągnięty, co zmieni się w mojej sytuacji edukacyjno- zawodowej?

Postaraj się, aby cel był skonkretyzowany – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i niepozostawiające miejsca na luźną interpretację; mierzalny – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić faktyczną„sprawdzalność” jego realizacji; osiągalny –zbyt ambitny cel podkopuje wiarę w jego osiągnięcie, a tym samym motywację do jego realizacji; istotny – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla osoby, którabędzie go realizowała; określony w czasie – cel powinien mieć dokładnie określoneramyczasowe, w jakim zamierzamy go osiągnąć.

Krok 2. Jakie działania musisz podjąć, aby osiągnąć ten cel?

Wskazówka

Jakie kroki powinienem/powinnam podjąć, aby dojść do celu? Co może mieć wpływ na realizację celów? Jakie działania muszę podjąć, żeby osiągnąć cel? Co muszę wiedzieć, aby zrealizować cel? Które z moich zasobów pozwolą mi osiągnąć ten cel? Jakie mogę napotkać przeszkody? Jak powinienem/powinnam planować działania, aby zrealizować cel? Kto (osoby, instytucje, inni) pomoże mi zminimalizować przeszkody?

Działaniami na drodze do Twojego celu mogą być:

Wypełnij formularz (pola OPIS i DATA). Pod nim znajdziesz przykład wypełnionej tabelki dla fikcyjnej postaci.
Pobierz Plan rozwoju

L.P. Opis Data (miesięczna)
CEL 1: znalezienie pracy w firmie zajmującej się handlem z Chinami styczeń 2023
Działanie 1 zapisanie się na dodatkowy kurs chińskiego (standardowy mandaryński)

● kompetencja 1: zna język mandaryńskina poziomie B2

styczeń 2021
Działanie 2 zapisanie się na zajęcia z prawa międzynarodowego

● kompetencja 2: zna podstawy prawa międzynarodowego

luty 2021
Działanie 3 zapisanie się na zajęcia z relacji międzykulturowych w biznesie

● kompetencja 3: rozpoznaje różnice kulturowe między Polską i Chinami i uwzględnia je w komunikacji biznesowej

● kompetencja 4: omawia zasady pracy w środowisku międzynarodowym

październik 2021
Działanie 4 wyszukanieinformacji o firmach handlujących z Chinami styczeń 2022
Działanie 5 Aplikacjana staż luty 2022