Przydatne linki

MOJE PORTFOLIO

Aplikacja online do tworzenia portfolio.
Ułatwia identyfikowanie kompetencji oraz pozwala na tworzenie planów rozwoju. Użytkownik może się nią posługiwać samodzielnie oraz we współpracy z doradcą.

BAZA WIEDZY O ZINTEGROWANYM SYSTEMIE KWALIFIKACJI

Strona zawierająca podstawowe informacje
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
w tym o kwalifikacjach rynkowych.

BAZA DOBRYCH PRAKTYK
Z ZAKRESU WALIDACJI
I ZAPEWNIANIA JAKOŚCI

Strona zawiera polskie i zagraniczne szczegółowo opisane procesy walidacji efektów uczenia się oraz zapewniania jakości walidacji.

KATALOG METOD WALIDACJI

Przewodnik po metodach walidacji wraz ze wskazówkami dotyczącymi ich doboru.

ZINTEGROWANY REJESTR KWALIFIKACJI

Rejestr wszystkich kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

ZALECENIE W SPRAWIE WALIDACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ POZAFORMALNEGO
I NIEFORMALNEGO

Zalecenie Rady Unii Europejskiej, stanowiące punkt odniesienia dla systemów walidacji w UE, w tym w Polsce.

MAŁOPOLSKI POCIĄG
DO KARIERY

Projekt prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach którego od 2016 r. oferowany jest bilans kompetencji za pomocą MBK.