Metoda

Korzyści [1] z bilansu kompetencji

Metoda Bilansu Kompetencji jest przydatna w pracy z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach – od kogoś, kto potrzebuje szeroko zakrojonej diagnozy kompetencji, po osobę starającą się o uzyskanie konkretnej pracy.

Bilans kompetencji może przynieść szereg korzyści. Należą do nich:

1)     Ułatwienie przygotowania się do rekrutacji

      spisanie i przygotowanie listy kompetencji, którą można następnie wykorzystać przygotowując się do rekrutacji

Pozwala to na szybsze tworzenie nowych wersji CV i bardziej efektywne poszukiwanie pracy.

      wzbogacenie CV o niedostrzegane lub niedoceniane wcześniej kompetencje, wynikające nie tylko z życia zawodowego (np. wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie działalności hobbystycznej)

Może to być szczególnie ważne dla osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym lub po dłuższej przerwie w zatrudnieniu.

      przygotowanie do omawiania swoich mocnych stron w trakcie rozmów kwalifikacyjnych

Łączenie kompetencji z konkretnym doświadczeniem i dowodami może przygotować do przekonującego mówienia o tym, że posiada się kompetencje potrzebne na danym stanowisku. Może to też zwiększyć pewność siebie klienta.

2)     Planowanie kariery i rozwoju zawodowego

      wyznaczenie kierunku kariery w oparciu o szerszą perspektywę niż tylko dotychczasowa ścieżka zawodowa

Bilans pozwala na zidentyfikowanie kompetencji z różnych dziedzin życia, w tym - uzyskanych poza pracą. Dzięki temu umożliwia spojrzenie na siebie pod nowym kątem. To często oznacza znaczące poszerzenie horyzontu uwzględnianych scenariuszy kariery lub edukacji. Może to ułatwić myślenie o bardziej radykalnych zmianach, niż klient się spodziewał tylko na podstawie swojego doświadczenia zawodowego.

      przygotowanie realistycznych planów, opartych na już istniejących zasobach klienta

Analizując to, co się wie i potrafi, a czego jeszcze nie, można weryfikować swoje cele przez pryzmat tego, czy ma się podstawy do rozwoju w danym kierunku - nawet jeśli brak na to potwierdzenia w zawodowym życiorysie. Dodatkowo, plany można modyfikować zgodnie z posiadanymi predyspozycjami.

      rozpisanie perspektyw rozwoju w formie planu, pokazującego krok po kroku drogę dojścia do wyznaczonego celu

Może to być ważny element budujący poczucie bezpieczeństwa. Będzie szczególnie przydatny dla osób, które dokonują dość znaczących zmian w swoim życiu zawodowym i potrzebują wyznaczenia realnych kamieni milowych.

      ułatwienie podjęcia decyzji edukacyjnej

W wyniku bilansu można rozpoznać luki kompetencyjne. Ta wiedza pozwala łatwiej dobrać studia czy szkolenie. Jednocześnie bilans może pokazać mocne strony danej osoby. Dzięki temu np. można zrezygnować z formalnej ścieżki edukacji (bilans pokazał, że ma się dużo kompetencji w danym obszarze i lepsze jest szkolenie) albo wybrać obszar, w którym warto się dalej rozwijać.

3)     Odkrywanie i porządkowanie własnych zasobów

      poszerzenie perspektywy myślenia o zasobach potencjalnie przydatnych na rynku pracy

Rozszerzenie myślenia o kompetencjach na inne - poza pracą - obszary jest istotną częścią bilansu kompetencji. Klienci są często zaskoczeni tym, ile wiedzą i umieją w wyniku hobby, edukacji i doświadczeń pozazawodowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku młodych ludzi lub osób z dużymi przerwami w zatrudnieniu. Rozszerzenie perspektywy pozwala klientowi dostrzec, że ma wiele kompetencji wartościowych na rynku pracy i dowartościować się w ten sposób.

      wsparcie zewnętrznego eksperta w dostrzeżeniu mocnych stron i kluczowych kompetencji

Doradcy pomagają dostrzec i docenić kompetencje, których klienci wcześniej nie uważali za istotne lub które wydawały się im powszechne w branży. Powoduje to niesłuszne umniejszanie wartości własnych zasobów i ich pomijanie.

      znajdowanie motywów przewodnich w pozornie niespójnych życiorysach osób

Spojrzenie przez pryzmat kompetencji pozwala na zebranie wątków łączących wszystkie doświadczenia zawodowe i pozazawodowe. Można wtedy pokazać klientom, że ich kariera zmierza w określonym kierunku. Dzięki temu będą mogli ją świadomie kontynuować lub modyfikować.

      poznanie siebie i swoich mocnych stron lepiej niż przy pomocy innych procesów doradczych

Klienci, który mieli doświadczenia z doradztwem zawodowym podkreślają, że bilans zapewnia bardziej szczegółową analizę własnych mocnych i słabych stron niż inne metody stosowane przez doradców.

4)     Wzmocnienie poczucia własnej wartości

Wzmocnienie psychologiczne, jakie daje podsumowanie doświadczeń i kompetencji, może się okazać jedną z kluczowych korzyści z przystąpienia do bilansu kompetencji.

Wiele osób, zobaczywszy pełną listę swoich kompetencji, przyjemnie się zdziwi jej długością i zróżnicowaniem. Podobnie korzystny efekt ma spojrzenie na siebie z perspektywy różnych doświadczeń (nie tylko tego, gdzie się uczyło czy pracowało) oraz opinia doradcy. W rezultacie danej osobie może się zwiększyć poczucie własnej wartości, zostanie wzmocniona, spojrzy na siebie w nowym świetle i dostrzeże własny profesjonalizm.

Część osób w trakcie pilotażu Metody Bilansu Kompetencji zgłaszało, że zwiększenie wiary we własną ekspercką wiedzę i możliwości dało im dodatkowe poczucie bezpieczeństwa. To może prowadzić do zwiększenia poczucia kontroli - „przejęcia sterów własnej kariery”.

 

Poznaj bohaterów, którzy skorzystali z bilansu kompetencji[2] 

 

propozycja ułożenia treści przykładu na stronie

Zbigniew, 63 lata

Za kilka lat przejdzie na emeryturę. Nie wie, jak sobie wtedy poradzi finansowo, więc chciałby dalej pracować. [więcej]

Maria, 22 lata

****

Tomasz, 45 lat

***

Sofija,17 lat

***

Katarzyna, 35 lat

***

Paweł, 29 lat

***

Ewelina, 16 lat

***

 

Zbigniew, 63 lata

Za kilka lat przejdzie na emeryturę. Nie wie, jak sobie wtedy poradzi finansowo, więc chciałby dalej pracować.

Niemal 30 lat spędził w przedsiębiorstwie produkującym pojazdy komunikacji miejskiej i uważa, że dużo umie w tej dziedzinie. Jednak nie jest przekonany, że te kompetencje mogą być przydatne w innej pracy. Widzi też, że znalezienie zatrudnienia w tym wieku jest trudne. Poza tym nie ma doświadczenia w szukaniu pracy i nie zna rynku.

Zbigniew potrzebuje pomocy w określeniu, jakie dokładnie ma kompetencje i w jakiej branży mógłby je wykorzystać.

Spodziewane korzyści z bilansu

      rozpoznanie swojego potencjału

      wyznaczenie celów zawodowych lub edukacyjnych

Pierwsze spotkanie z doradcą

Zbigniew zdecydował się na przystąpienie do bilansu po wstępnej rozmowie z doradczynią. Pokrótce przedstawił wtedy swoją sytuację i usłyszał podstawowe informacje o Metodzie Bilansu Kompetencji.

Doradczyni wyjaśniła m.in. korzyści, jakie może odnieść z przystąpienia do bilansu. Ustalili wspólnie zasady dalszej pracy, datę i zakres pierwszego spotkania w ramach bilansu.

Bilans kompetencji jest dla Zbigniewa pierwszym krokiem do odpowiedzi na pytanie “co dalej?”.

Od doradczyni dowiedział się, że na rynku liczą się nie tylko umiejętności twarde. Ma nadzieję,że bilans pozwoli mu nazwać wszystko, co umie - zwłaszcza te kompetencje, które do tej pory określał jako “radzenie sobie z ludźmi” czy po prostu “doświadczenie zawodowe”. Jest przygotowany na długi proces, jeśli w rezultacie uzyska wiedzę, która pozwoli mu na podjęcie dalszych decyzji.

Co się wydarzyło na etapie diagnozy kompetencji

Zbigniew myślał, że potrafi tylko montować autobusy. Zapytany o umiejętności, na pierwszym miejscu przywoływał te, które były mu potrzebne w pracy mechanika. Słyszał, co prawda, o “kompetencjach miękkich”, lecz nie przykładał do nich wielkiej wagi. W jego przekonaniu fachowiec powinien znać się przede wszystkim na swojej robocie (“umieć zdiagnozować i naprawić wadliwą maszynę, umieć złożyć pojazd”). To, co wykracza poza umiejętności twarde, nazywał doświadczeniem zawodowym.

Doradczyni zaczęła od omówienia ze Zbigniewem jego doświadczeń z różnych dziedzin życia. W ramach wywiadu biograficznego spytała m.in. o doświadczenie zawodowe, wykształcenie, kursy, szkolenia i uprawnienia, zainteresowania, działalność społeczną, znajomość języków obcych. Zajęło to niemal dwa spotkania.

W rezultacie określili kilka obszarów, na których powinni się skupić podczas wywiadu behawioralnego. Polegał on na rozmowie o poszczególnych działaniach podejmowanych przez Zbigniewa i kompetencjach, których każde z nich wymagało. Dodatkowo doradczyni poprosiła Zbigniewa o skorzystanie z Narzędzia Badania Kompetencji.

W rezultacie okazało się, że Zbigniew ma wiele umiejętności niezwiązanych z mechaniką (m.in. kulinarne, matematyczne, zarządzania kilkuosobowym zespołem).

Wspólnie z doradczynią spisali te kompetencje, co zajęło kolejne spotkanie. Następnie Zbigniew określił, które z nich są dla niego najważniejsze, a które mniej ważne. W ten sposób m.in. zidentyfikowali jego zamiłowanie do uczenia innych.

Co się wydarzyło na etapie przygotowania portfolio

Zbigniew przygotował obszerne portfolio, obejmujące dowody na jak najwięcej rozpoznanych kompetencji.

Za radą doradczyni zamieścił w nim nie tylko świadectwa ukończenia szkoły zawodowej i różnych kursów. Dodał m.in. szczegółowy opis tego, jak przyuczał młodszych stażem kolegów do obsługi nowego narzędzia i dodał opinię bezpośredniego przełożonego na ten temat. Wykorzystał także fragment filmiku promującego jego firmę na targach pracy, w którym demonstrował testy bezpieczeństwa zmontowanych autobusów (dzięki temu wykazał wiedzę na ten temat oraz umiejętności prezentacji i komunikacji).

Przygotowanie portfolio zajęło niemal trzy miesiące - głównie dlatego, że Zbigniew nie miał wielu dowodów na posiadanie kompetencji i musiał je przygotować.

Ponieważ zdecydował się stworzyć portfolio w postaci elektronicznej, było to dla niego dodatkowe wyzwanie. Zwrócił się o pomoc do wnuka. I choć wydłużyło to proces, Zbigniew nauczył się przy tym kilku nowych rzeczy o obsłudze komputera (i przy okazji pokazał wnukowi, czym jest portfolio).

Przez cały czas Zbigniew pozostawał w kontakcie z doradczynią. Spotkali się też raz w celu omówienia tego, które dowody mogą świadczyć o poszczególnych kompetencjach.

Dzięki spisaniu kompetencji i zgromadzeniu dowodów na każdą z nich, Zbigniew zobaczył dokładnie, co wie i umie. Będzie mógł zmodyfikować portfolio w zależności od potrzeb (np. wybierając z niego elementy przydatne w celu ubiegania się o konkretną pracę).

Co się wydarzyło na etapie przygotowania planów rozwoju

Planując dalsze działania, Zbigniew zamierzał się skupić w pierwszej kolejności na wyborze obszaru, w którym może się dalej rozwijać.

Zaczął także rozważać inne możliwości. Z roku na rok do jego zakładu pracy zgłasza się coraz mniej młodzieży na praktyki i przyuczenie do zawodu. I chociaż Zbigniew nie ma cierpliwości i chęci do opiekowania się pracownikami młodocianymi, bilans pokazał mu, że potrafi uczyć innych. Pomyślał więc, że może zaproponować pracodawcy uruchomienie programu mentoringu dorosłych. W jego ramach osoby z dużym stażem pracy (nawet na emeryturze) mogłyby przyuczać pracowników młodszych stażem do różnych zadań. Zbigniew zamierza wykorzystać dowody z portfolio do zwiększenia wiarygodności swojej propozycji.

Wynik bilansu

Zbigniew myślał, że potrafi tylko montować autobusy. Jednak w wyniku bilansu okazało się, że ma wiele innych umiejętności (m.in. kulinarne, mentorskie, matematyczne, zarządzania małym zespołem) i zamiłowanie do różnych dziedzin (m.in. do nauczania dorosłych). Zobaczył się w nowym świetle i zyskał motywację do zawalczenia o ciekawą pracę na emeryturze.

Podsumowanie historii

Zbigniew pracował głównie pod opieką doradcy.

liczba spotkań - 5:

      spotkanie wstępne,

      2 spotkania na diagnozę kompetencji,

      spotkanie na przygotowanie listy kompetencji i omówienie zasad tworzenia portfolio,

      spotkanie na podsumowanie bilansu, omówienie dalszych planówi przekazanie Zbigniewowi informacji zwrotnej

dodatkowe techniki i narzędzia:

      Narzędzie Badania Kompetencji

praca Zbigniewa między spotkaniami:

      zebranie i opisanie dowodów w elektronicznym portfolio (w stałej konsultacji z doradczynią),

      zastanowienie się nad dalszymi krokami

 

Maria, 22 lata

Studiuje stosunki międzynarodowe. Aby dorobić, w weekendy pracuje w recepcji klubu fitness. Ma wiele zainteresowań, ale żadnej pasji.

Zależy jej na stabilnej pracy z miłą atmosferą, ale nie wie w jakiej branży lub na jakim stanowisku mogłaby pracować. Uważa, że niewiele umie mimo, że całe życie dobrze się uczyła. Czuje się dość zagubiona - nigdy tak naprawdę nie zastanawiała się nad sobą i swoimi celami.

Maria potrzebuje pomocy w poznaniu siebie, zrozumieniu swoich kompetencji i uporządkowaniu wartości.

Spodziewane korzyści z bilansu

      rozpoznanie swojego potencjału

      zmiana / doprecyzowanie / urealnienie celów zawodowych lub edukacyjnych

Pierwsze spotkanie z doradcą

Maria nie była pewna, czy chce przystąpić do bilansu. Z jednej strony była ciekawa wszystkiego, co mogłoby jej pomóc ustalić własne cele (i poznać siebie nieco lepiej). Ale z drugiej strony z tego, co powiedział jej doradca, cały proces diagnozy, przygotowywania portfolio i ustalenia planów dalszych działań brzmiał jak coś żmudnego i długotrwałego. Wyszła od doradcy niezdecydowana.

Po rozmowie z mamą i bratem doszła do wniosku, że jednak warto spróbować. Wiedziała, że w każdej chwili może zrezygnować z bilansu.

Co się wydarzyło na etapie diagnozy kompetencji

Doradca przeprowadził z Marią wywiady biograficzny i behawioralny. Ponadto rozwiązała test Kotwice Kariery Scheina diagnozujący kluczowe wartości wpływające na motywację. Doradca. Aby lepiej zmapować jej predyspozycje, doradca zaproponował jej też test predyspozycji zawodowych.

Najwięcej trudności sprawiło jej wyodrębnienie konkretnych kompetencji w różnych działaniach (“praca na recepcji wymaga dobrego kontaktu z ludźmi; to chyba taka umiejętność miękka, nie?”).

Zajęło to dwa spotkania, ale autorefleksja i rozmowa z doradcą w trakcie bilansu pozwoliły Marii rozpoznać swoje wartości, predyspozycje i talenty. Dzięki temu zawęziła dziedzinę działalności, w której chciałaby pracować.

W ramach tego etapu prac doradca polecił Marii zapoznanie się z realiami rynku pracy (na podstawie wskazanych przez niego źródeł). Dziewczyna dowiedziała się więcej o rodzaju stanowisk, na które mogłaby aplikować jeszcze w trakcie studiów.

Co się wydarzyło na etapie przygotowania portfolio

Przystępując do bilansu, Maria nie sądziła, że ma wiele umiejętności. W związku z tym myślała, że jej portfolio będzie ubogie. Tym łatwiej było jej podjąć decyzję o zebraniu - w miarę możliwości - dowodów na wszystkie zidentyfikowane kompetencje.

W miarę postępów współpracy z doradcą okazało się, że Maria wie i potrafi więcej, niż się jej wydawało. Zaczęła się zastanawiać, czy w takim razie na pewno chce udokumentować wszystko. Po namyśle stwierdziła jednak, że obszerne portfolio będzie można modyfikować w zależności od potrzeb (np. wybierając z niego elementy przydatne w celu ubiegania się o konkretną pracę).

Ponadto przygotowanie portfolio - mimo, że czasochłonne i nieco frustrujące - pozwoliło jej zobaczyć, że ma wiele kompetencji i że może być z siebie dumna.

Co się wydarzyło na etapie przygotowania planów rozwoju

Wskutek diagnozy Maria odkryła, że z jednej strony bardzo interesuje ją polityka gospodarcza w Azji i stabilna praca w międzynarodowym środowisku, a z drugiej – nie ma nic przeciwko wyjazdom zagranicznym i intensywnej pracy, jeśli tylko przynosi ona interesujące wyzwania. W związku z tym Maria doprecyzowała swój cel – znalezienie zatrudnienia w korporacji zajmującej się handlem z Chinami.

Jej plan rozwoju skupił się na tym, jak osiągnąć ten cel. W pierwszej kolejności zebrała informacje o potencjalnych pracodawcach (jakie firmy działają w Polsce, czy zatrudniają studentów, jakie wymagania trzeba spełnić). Określiła także, jak optymalnie uzupełnić brakujące kompetencje (jakie przedmioty, czy potrzebne dodatkowe kursy, w jakim czasie). Szczegółowo rozpisała swoje działania na najbliższy rok.

Wynik bilansu

Przed przystąpieniem do bilansu Maria miała mgliste pojęcie o tym, co chciałaby i mogłaby robić po


Zależy nam, aby na stronie internetowej korzyści można było ogarnąć od razu jednym okiem, bez scrollowania. Trzeba się będzie zastanowić, jak to ogarnąć graficznie (np. przez ustawienie tekstu w 2 kolumnach).

Historie bohaterów są bardzo długie. Dlatego zależy nam na tym, aby na pierwszy rzut oka wyświetlały się imiona bohaterów (wraz z ikonkami ich reprezentującymi), a opis historii był dostępny po naciśnięciu "rozwiń / więcej".